Sklářské studio SKLO PETR


Elektrické tavení skla

Nově v naší huti využíváme pro tavení skloviny elektrickou sklářskou pec PIKA, můžeme tak využít elektrickou energii vyrobenou přímo v místě z MVE na řece Kamenici, kterou nedaleko provozujeme. Dalším energeticky náročným procesem je chlazení výrobků v chladících pecích, kde také využíváme elektrickou energii.

Denně tak při výrobě ušetříme cca 90kg CO2, který nemusí odejít do ovzduší, nicméně je stále zapotřebí určitého množství plynu pro provoz příhřívací pícky.

Suroviny

Pro tavbu skloviny v naší huti používáme granulovaný sklářský kmen Švédského výrobce Glasma. Sklářský kmen je směs vysoce čistého písku, tavidel, stabilizátorů, čeřidel a barvidel, upravujících proces tavení a výsledné vlastnosti skla.

Výpočet emisí CO2 při spalování LPG:
1 litr LPG váží 550 gramů, obsahuje 82,5% uhlíku, což odpovídá 454 gramům uhlíku v každém litru LPG. Pro spálení 1 litru LPG je třeba 1211 gramů kyslíku.
Vzniklý oxid uhličitý se tedy rovná součtu 454 gramů uhlíku a 1211 gramů kyslíku. Což je 1665 gramů CO2 z jednoho spáleného litru zkapalněného ropného plynu. Při spotřebě cca 50 Kg LPG pro tavbu 60 Kg skloviny za 24 hodin ušetříme elektricku tavbou cca 110 Kg CO2.