V naši krajině nenaleznete majestáty vysokých skal ani okázalé zámky a hrady, ale dotknete se přírody čisté a opečovávané po mnoho století.  Bohuňovsko leží na cípu Českého ráje a Palackého stezka může být vnímána jako červená niť, která vás zavede z jeho srdce až k nám. Pokud po ní budete kráčet dál, dostanete se k hranicím Krkonoš a Jizerských hor. Dovolte nám tedy začít vás seznamovat s naši krajinou právě na této stezce, jež není mediálně známá, ale svým půvabem je naprosto srovnatelná s jinými stezkami. Její hlavní osu doslova maluje řeka Kamenice, pramenící poblíž Josefova Dolu v Jizerských horách. Je to neveliká řeka, která je však v jedné části i sjízdná na kajacích a raftech. Její čistotu dokazuje přítomnost mnoha druhů ryb, ale i vzácných ptáků. Uznejte sami, že potkat Ledňáčka říčního se dneska jen tak nepoštěstí… u nás to možné je. Sto metrů vzdušnou čarou od řeky směrem od nás k městu Plavy leží zbytky gotického hradu Navarov, jehož existence spadá již do konce 13. století a rozhodně stojí také za navštívení. Opustíme-li nadobro Palackého stezku, rozhodně neopustíme klima rozlehlých bučin, které zdejší krajinu obklopují v širokém pásmu a pokud se nám podaří z nich vykročit, určitě narazíme na louky, jejichž struktura je velmi podobná známé horské luční květeně. Máte-li chuť na chvilku odběhnout do civilizace, pak dva kilometry na východ leží vesnice Bozkov s majestátním kostelem Navštívení Panny Marie Královny hor. Běžte od nás po zelené a vraťte se přes modrou, která vede do známých Bozkovských dolomitových jeskyní. Jedná se o nejrozsáhlejší jeskynní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Jeskyně mají od roku 1999 status národní přírodní památky. Byly objeveny náhodou v roce 1947 při odstřelu v jednom malém lomě. Turistům byly jeskyně zpřístupněny 2. května 1969. Je toho mnoho, co lze ještě napsat o přírodě a krajině u nás, lepší však je rovnou k nám zavítat… Jste srdečně zváni.

Bohuňovsko – Jesenný – Semily – Liberecký kraj – Česká republika