Jesenný –
Bohuňovsko č.16

Jesenný – Bohuňovsko č.16
V r. 1895 požádali pánové Ant.Bachtík a Josef Dolenský o povolení postavit v Jesenném – Bohuňovsku parní stroj,kotle a transmise ku pohánění brusů a jsou zde zřízeny i stolice na sekání skla. V r. 1898 bylo povoleno zřízení jezu na řece Kamenici a zřízení turbín.
Budova však v r.1904 vyhořela a následujícího roku na jejím místě postavili Dolenský a Bachtík mechanickou tkalcovnu pro 260 stavů,za dva roky ji prodali Mautnerovu koncernu,aby ji během hospodářské krize v r.1931 koupili zpět a po roce zastavili.
Po druhé světové válce zde byly různé výrobní činnosti a sklady a v r.1999 ji od původních majitelů koupila firma SKLO PETR s.r.o. se
záměrem vybudovat zde sklářskou výrobu s využitím vodní energie k elektrickému tavení skla.
Tuto vizi zrealizovala firma SKLO PETR v menším projektu sklářského studia v bývalé Cementárně Jesenný – Bohuňovsko č.18.
V současné době je původní tkalcovna rekonstruována na viceúčelový objekt,sklady,výroba taveného skla ve formě, kulturní a výstyvní prostory, vodní dílo MVE bylo rekontruováno a zprovozněno v r.2005.

Historie obce Jesenný

Obec Jesenný se nachází v podhůří Jizerských hor a Krkonoš v nadmořské výšce 310 – 616 m n.m.
Rozkládá se na levém břehu říčky Kamenice a má dvě části – Jesenný a Bohuňovsko. Historie obce Jesenný je silně spjata s těžbou surovin a průmyslovou výrobou, i když to dnes už nevypadá.
Uprostřed obce se od nepaměti těžil vápenec,z něhož se vyrábělo vápno ke stavebním i chemickým účelům.
Další surovinou, která se v obci těžila, byl cinabarit, tzv. rumělka.

V Jesenném se také dolovala železná ruda a vyrostly zde dokonce železárny v lokalitě Engethal, kde se tato vyčištěná ruda okolo r. 1850 tavila a ve čtyřicátých letech produkovala velký objem strojní litiny, v r. 1866 byla pro vyčerpání surovinových zdrojů uzavřena a na jejím místě byla postavena r. 1878 papírna Bratří Roeslerových. Papírenská výroba se zde udržela pod různými podniky až do devadesátých let dvacátého století.
Budova papírny čp. 132 byla v současné době rekonstruována firmou Drda Glass a slouží k výrobě skleněné bižuterie.

V r. 1902 zahájila v Jesenném provoz sklárna Josefa Bachtíka, která se specializovala na tažení skleněných mačkářských a bižuterních tyčí.
Huť postupně zaměstnávala až 70 dělníků a roční produkce skloviny se blížila hranici 600 tun.
Úspěšný rozvoj sklárny však ukončila druhá světová válka. Provoz hutě byl zastaven a na jejím místě byla v r. 1954 zřízena strojně traktorová stanice, v současné době je na jejím místě provozovna firmy KL RING na výrobu kancelářského a sektorového nábytku.

Brusírna skla Bachtík
Brusírna skla Bachtík