Vodní elektrárna
Bohuňovsko

Malá vodní elektrárna Jesenný Bohuňovsko č.16 je i přes svůj věk dodnes plně funkční. Chcete-li si toto dílo přijít prohlédnout, je třeba se nejprve telefonicky (+420 602 305 456) objednat. Volejte prosím ráno od 08. 00 do 09.00). Můžete nás také kontaktovat přes mail sklopetr@gmail.cz.

Upozorňujeme, že do objektu je vstup zakázán a Areál firmy SKLO PETR s.r.o není volně přístupný.

Výpis z Vodí kniky řeky Kamenice

Bohňovsko
Řeka Kamenice

Firma “ Osterreichische Textilwerke“ akciová společnost majitelé firmy Bachtík a Dolenský.
Výměrem ze dne 29.7.1898 č.14381 a 14654 (výnos ck.místodržitelství ze dne 30.listopadu č.137 451)
povoleno zřízení jezu na řece Kamenici a zřízení turbin na čkat.1565,1566 a1563/II.
Normální znamení osazeno dne 17.srpna 1901.

Firma Mautnerovy textilní závody akc. spol.
Výměrem ze dne 16.prosince 1924,č.53 416 uděleno vodoprávní povolení a konsens k používání
vodního díla v rozsahu stávajících oprávnění s 2 turbinami syst. Francisova,jedna menší o průtokovém množství
1,65 m3 a jedna větší 2,4 m3 za vteřinu , celkem 4 050 s.l o spádu 4 m a výkonnosti při užitečném efektu 75% ,
66 HP resp.96 HP celkem 163 HP.
Turbínami těmito vyměněna dřívější turbina syst.Jounvaltova.
Na ostatních částech vodního díla nemá býti předsevzato změny

Francisovy turbíny výrobce firma J.M.Voith St. Polten H.Ost. r.v.1909
Silová část,která převáděla řemenem vodní sílu přes v průměru třímetrovou řemenici na systém trasmisí určených k pohonu tkalcovských stavů,byla postupem doby změněna na řemenový pohon 125 kW synchroního generátoru přes 60 cm předlohu na synchroní otáčky 75O ot./min.
Otáčky a výšku horní hladiny udržoval hydaulický odstředivý regulátor.
Výška horní hladiny byla sledována plovákovým mechanismen přes kladku na stupnici uvnitř elektrárny a procento otevření turbín bylo
možno sledovat na stupnici ve strojovně přímo na regulační hřídeli,která ovládala přes táhla regulační kruhy s naváděcími lopatkami.
Vodní dílo bylo s přestávkami provozováno různými firmami až do r.1968,kdy bylo přistoupeno k částečné rekonstrukci turbín,aby bylo v r.1970
vyřazeno z provozu.Sešrotování zabránil syn majitele Jiří Bachtík,který zde pracoval na vrátnici s poukazem na vojenský záložní zdroj elektrické enegie.Díky tomu se zde zachovalo kompletní turbínové soustrojí a částečná technologie řemenového pohonu.
Náhon byl však částečně zasypán a jez byl určen k likvidaci zchátráním.
V roce 1996 se podařilo dědicům půodních majitelů objekt tkalcovny a přilehlého areálu dostat zpět v restituci a v r.1999 od nich tento
majetek koupila firma SKLO PETR s.r.o.,se záměrem vybudovat zde sklářskou firmu.
Na jaře v roce 2004 uvedla do zkušebního provozu a připojila do sítě zrekonstruovanou MVE a v r.2005 přechází do plného provozu.
Byl kompletně opraven do původního stavu jez,náhon vyčištěn, zrekonstruovány a opraveny původní turbíny,řemenový pohon generátoru byl nahrazen převodovkou a instalováno nové současné počítačové řízení provozu elektrárny včetně nového elektrického vybavení provozu MVE. Původní nefunkční synchroní generátor byl nahrazen asynchroním generátorem o výkonu 132 kW a 1500 ot./min.V r.2020 byla provedena další rekonstrukce a modernizace elektrického vybavení a řízení MVE a vyměněn nový generátor stejného výkonu.
V současné době je MVE v provozu s celkovou roční výrobou cca 400 – 600 MWh s dodávkou do veřejné sítě a s vlastní spotřebou pro provoz
sklářské firmy.