Malá vodní elektrárna

Nově v naší huti využíváme pro tavení skloviny elektrickou sklářskou pec, můžeme tak využít energii vyrobenou přímo v místě vzniku v Jesenném-Bohuňovsku. Energii z vodní síly vyrábí původní Francisovi turbíny z období okolo roku 1900 umístěné v nedaleké MVE na řece Kamenici.

Tavba a chlazení výrobků

Tavení skla v huti je tradičně energeticky nejnáročnější proces při výrobě skleněných výrobků. Náročnost je dána nutností dosahovat nepřetržitě vysokých teplot nad 1000°C, jak pro proces tavení skla, tak při samotné výrobě. Cyklus osciluje mezi teplotami 980°C při denní práci a 1300°C při noční tavbě skla. Příkon elektrické pece je při provozu nepřetržitě mezi 9 – 15kW.

Dalším energeticky náročným procesem při výrobě skla je dochlazování výrobků v chladících pecích, kde také využíváme elektrickou energii. Pomalé chlazení výrobků ze skla je nezbytný proces při výrobě, kdy se do „chladících pecí“ vkládají již vytvarované výrobky při 480°C, zde se udržují na této teplotě až do konce pracovního dne a následně jsou řízeně cca 12 hodin pomalu dochlazovány na pokojovou teplotu tak, aby nedošlo k prasknutí výrobku prudkým ochlazením.

Denně tak při výrobě ušetříme více jak 90kg CO2, který nemusí odejít do ovzduší při spalování propan-butanu, nicméně je stále zapotřebí určitého množství tohoto plynu pro provoz příhřívací pícky, bez níž se skláři při práci neobejdou. Množství je však minimalizováno provozem přihřívací pícky jen po nezbytnou dobu práce na cca 6 – 8 hodin.

Suroviny

Pro tavbu skloviny v naší huti používáme granulovaný sklářský kmen Švédského výrobce. Sklářský kmen je směs vysoce čistého písku, tavidel, stabilizátorů, čeřidel a barvidel, upravujících proces tavení a výsledné vlastnosti skla.